Værftsdag på Kalvø 2016

Skrevet af den 21. august 2016

Søndag den 21. august 2016 afholdes den årlige Værftsdag på Kalvø.
Auroras Kanonlaug afgav – sædvanen tro – salutter fra Signalhøjen.