browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kontakt Os

Auroras Kanonlaug medvirker gerne ved arrangementer i ind- og udland, som har et maritimt indhold eller historisk islæt.

Vor grundtakst er kr. 500,00, hvortil kommer den individuelle aftale omfattende kørselsafstand, 1 eller 2 kanoner og antal salutter. Som udgangspunkt arbejder vi med 300 kr. pr. skud og 2 kr. pr. kilometer.

Da der går noget tid med at søge om polititilladelse, må vi have henvendelser om salutering senest 4-5 uger før arrangementet skal finde sted.

Vi kan kontaktes direkte enten til

formand Per Sølbeck  på mobil 22 23 32 53 eller pr.  e-mail: per.soelbeck@gmail.com eller                       overkanoner  Ervin Nissen på mobil 40 42 25 97 eller pr. e-mail: anna-ervin.nissen@mail.dk