Kommende arrangementer

 

AURORAS KANONERER glæder sig til en ny sæson.

 

Her er vor kalender for 2021

 

Torsdag den 10. juni kl. 14.00

Busseronnemøde i Metals lokaler i Rødekro.

 

Tirsdag den 15. juni

Kanonerne flyttes fra vinterhiet på Det Gamle Rådhus til Aabenraa Søfartsmuseum.

 

Søndag den 15. august

Værftsdag på Kalvø.

Vi saluterer kl. 10.30, kl. 12,00 og kl. 15.30

 

 

Vor kalender for sidste år

Onsdag den 15. januar kl. 15.00

Busseronnemøde i Metals lokale i Rødekro.

 

Tirsdag den 4. februar kl. 15.00

Busseronnemøde i Metals lokale i Rødekro.

 

Den 7.april

Busseronnemøde  i Metals lokaler i Rødekro aflyst p.gr.a. corona.

 

Mandag den 4. maj kl.10.00

Kanonerne flyttes til deres sommerplads foran Søfartsmuseet i Aabenraa.

 

Den 15.juni.

Salut af Auroras Kanonlaug ved indvielsen af Genforeningsparken.

 

Lørdag den 3. juli kl.15.30

Stema Shippings nye skib M/S Starnes bliver navngivet og døbt i Aabenraa ved Sønderjyllands Ro-Ro Kaj.

Auroras Kanonlaug afgiver salut “Dansk Løsen”

 

Den 5. september  koncert på Kalø.

“Aabenraa Vrikke Laug” afholder en  “Vrikke-Makrel-Havnekoncert” med

Shantykoret, SH-Jazzorkester og Bassekoret fra kl.15.00 til kl.17.00

Koncerten indledes med en salut fra Auroras Kanonlaug kl. 14.30.

Gunnar Petersens 90- års fødselsdag markeres ved den lejlighed.

 

Nov.-Dec. Julehjertebyen aflyst p.gr.a. corona

4. December  Sct. Barbara aflyst p.gr.a. corona

Kanoner i vinterhi på Det Gamle Rådhus.